PLATAFORMES DE COMUNICACIÓ

Les Plataformes de comunicació PANASONIC permeten combinar i utilitzar les línies tradicionals analògiques i RDSI amb els nous entorns i serveis de veu IP , equips dissenyats per créixer amb la seva empresa a través de mòduls d´expansió garantint-li així la inversió en el futur .
Els serveis de veu IP o Línies sip Trunk, es la utilizació del servei de Internet per poder conectar una centraleta IPpbx o dispositiu de VoIP (teléfons IP, softphone,etc..) a una plataforma virtual o servidor de comunicacions per realitzar trucades telefóniques d´alta calitat a baix cost. A través de aquests es realitzara la conexió a la red pública mitjançant els proveidors o carriers .
La calitat de la trucada es similar a la que ofereix la línea convencional RDSI,pero suposa un estalvi molt important al minimitzar o suprimir en gran medida els costos fixes de lloguer de les linies , aixi com les condicions dels preus en establecimient i minutatje en les trucades nacionales e internacionals.

Ventatges:

• Pot contractar els Canals que necessiti , nomes esta limitat per l´ample de banda de la seva linia de internet.
• El preu del canal es extremadament baix en comparació a les tecnologíes habituales.
• Sense cost de mantenimient de línea telefónica.
• Sense cost de establiment de trucada.
• Tarificació per segons.
• No existeix ninguna permanencia.

© Reinpe S.L. |